Budżet Ostrowi Mazowieckiej na 2021 rok uchwalony przez radnych. Na inwestycje zapisano ponad 22 mln złotych

Czytaj dalej
Fot. Fot. 123rf
Beata Modzelewska

Budżet Ostrowi Mazowieckiej na 2021 rok uchwalony przez radnych. Na inwestycje zapisano ponad 22 mln złotych

Beata Modzelewska

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw.

Przyjęty przez radnych budżet miasta zakłada, że dochody wyniosą 117,05 mln zł, zaś wydatki 128,63 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10,42 mln zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 22,33 mln zł.

Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, że na kształtowanie budżetu na 2021 rok znaczący wpływ ma udział środków zewnętrznych, które są z powodzeniem pozyskiwane. Są to przede wszystkim środki na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowe możliwości samorządu ostrowskiego wspomaga również drugi program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W ramach drugiej transzy tzw. tarczy dla samorządów Ostrów Mazowiecka otrzymała 7 mln zł na budowę szkoły i przedszkola przy ulicy Partyzantów. Przy tak zaplanowanym i przyjętym budżecie chcemy kontynuować nasz plan inwestycyjny oraz będziemy wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji w naszym mieście - dodał Jerzy Bauer.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zaplanowano m.in.: remont i rozbudowę ulic Prusa - Lubiejewska, rewitalizację ul. Batorego i Bajkowy Łącznik, budowę ulic: Bukowej, Dębowej, Nocznic-kiego, Pasterskiej (I etap), Torowej, Żale, Najmoły, Sikorskiego, budowę szkoły przy ul. Partyzantów, budowę boiska w SP nr 2, wykonanie dokumentacji i budowę ul. Wołodyjowskiego, budowę i modernizację chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, modernizację nawierzchni drogowych, łącznik Warszawska - Pasterska, przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, wykup gruntów, termomodernizację budynków komunalnych wraz z dokumentacją, rewitalizację (Nowe Centrum Miasta, Zielona Ostrów), modernizację oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych lamp, inwentaryzację źródeł ciepła i program gospodarki niskoemisyjnej.

Na spłatę kredytów i pożyczek zapisano 1,6 mln zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 11,6 mln zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 4,3 mln zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 7,3 mln złotych.

Beata Modzelewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.