Matura 2022. Tak zdali maturzyści Ostrołęki oraz powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego

Czytaj dalej
Fot. Karolina Misztal/POlska Press
Beata Modzelewska

Matura 2022. Tak zdali maturzyści Ostrołęki oraz powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego

Beata Modzelewska

Maturzyści poznali w lipcu wyniki egzaminów. Jak im poszło?

W Ostrołęce do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 1145 uczniów, 924 osoby otrzymały świadectwa maturalne, 64 osoby nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, 157 uczniów ma poprawki.

Zdawalność w ostrołęckich szkołach wyniosła 80,70 procent.

W I Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu przystąpiło 192 uczniów, zdawalność - 97,92 proc.; II Liceum Ogólnokształcące - do egzaminu przystąpiło 168 uczniów, zdawalność 96,43 proc.; III Liceum Ogólnokształcące - zdawało 239 uczniów, zdawalność 93,31 proc.; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - do egzaminu przystąpiło 134 uczniów, zdawalność - 62,69 proc.; Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - do egzaminu przystąpiło 137 uczniów, zdawalność - 70,07 proc.; Zespół Szkół Zawodowych nr 3 - w liceum do egzaminu przystąpiło 44 uczniów, zdawalność - 84,09 proc., w technikum zdawało 94 uczniów, zdawalność - 74,47 proc.; Zespół Szkół Zawodowych nr 4 - do egzaminu przystąpiło 137 uczniów, zdawalność - 46,72 proc..

Wyniki matury w szkołach powiatowych

Liczba absolwentów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach prowadzonych przez powiat ostrołęcki wyniosła 158 uczniów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 125 uczniów, tj. (79 proc. ogólnej liczby absolwentów), z czego 106 osób to absolwenci technikum, natomiast 19 to absolwenci liceum ogólnokształcącego. Maturę zdało 59 osób - 47 proc. przystępujących do matury.

Spośród szkół zawodowych najlepiej wypadli absolwenci technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie (78 proc.), absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu (75 proc,) oraz absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie (75 proc.).

W Polsce zdawalność matury w technikach wyniosła 69,2 proc., natomiast w województwie mazowieckim - 70 proc.

Bardzo dobry wynik - 79 proc. zdawalności - osiągnęli absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących w Polsce wyniosła 84 proc., natomiast w województwie mazowieckim 87 proc.

Najlepszą zdawalność matur ogółem dla zespołu odnotowano w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu (77 proc.) oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie (78 proc.).

Zdawalność matur ogółem w Polsce wyniosła 78,2 proc., natomiast w województwie mazowieckim 82 proc.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), udostępnione zostaną 9 września.

Matura 2022. Jaki poszła uczniom z powiatu ostrowskiego?

Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ukończyło 189 uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego. Egzamin zdało 175 uczniów, czyli 92,59 proc.

Wszyscy - 189 osób - zdali język polski i język obcy (188 osób przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego, jedna osoba pisała maturę z języka francuskiego). Kłopoty pojawiły się na egzaminie z matematyki. Maturę z matematyki zdało 175 osób, czyli 92,59 proc.

14 uczniów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu z matematyki.

ZS im. St. Staszica w Małkini Górnej

Technikum: j. polski - przystąpiło 32 uczniów, zdało: 19 - 59,3 proc.; matematyka - przystąpiło 32, zdało: 7 - 21,9 proc.; jęz. angielski - przystąpiło 28, zdało: 22 - 78,6 proc.; jęz. rosyjski: przystąpiło 3, zdał 1 - 33,3 proc.; jęz. niemiecki: przystąpił 1 uczeń, nie zdał. Do poprawki może przystąpić 10 uczniów z matematyki. Świadectwo dojrzałości uzyskało 11 - 34,4 proc.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: jęz. polski - przystąpiło 13 uczniów, zdało: 6 - 46,15 proc.; matematyka - przystąpiło 13, zdało: 0; jęz. angielski - przystąpiło 12, zdało: 2 - 16,7 proc.; jęz. rosyjski - przystąpił 1, zdał 1. Do poprawki może przystąpić dwoje słuchaczy z matematyki.

ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

W Rubinku do egzaminu przystąpiło 207 uczniów. Maturę zdało 74 uczniów (36 proc.), 88 uczniów (43 proc.) czeka poprawa. 45 uczniów, czyli 22% nie zdało egzaminu: język polski - zdało 186 - 90proc.; matematyka - 78 - 38 proc.; język angielski - 173 - 84 proc.

ZS CKR w Starym Lubiejewie

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty wKomorowie w Starym Lubiejewie do matury przystąpiło 34 uczniów.

Egzamin dojrzałości zdało 14 uczniów, nie zdało 13 uczniów, natomiast do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić 7 uczniów. Zdawalność z jęz. polskiego wyniosła 82 proc., z matematyki 44 proc. i z jęz. angielskiego 59 proc.

W skali kraju maturę zdało 209 837 uczniów, co stanowi 78,2 proc. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego ma 41 587 osób (15,5 proc.) - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Beata Modzelewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.