Medale Wiktora Godlewskiego 2022 przyznane. Otrzymują go osoby działające na rzecz ochrony przyrody 15.06.2022

Czytaj dalej
Hanna Chromińska

Medale Wiktora Godlewskiego 2022 przyznane. Otrzymują go osoby działające na rzecz ochrony przyrody 15.06.2022

Hanna Chromińska

Po raz trzydziesty Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego przyznała medale osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody.

Wiktor Godlewski - urodzony się w roku 1831 w Bogutach Wielkich, zmarły w Smolechach w roku 1900 – przez całe życie łączył działalność patriotyczną i społeczną z pracą naukową. Za udział w powstaniu styczniowym został skazany na katorgę w Syberii Wschodniej. Wraz z przebywającym tam na zesłaniu Benedyktem Dybowskim prowadził badania przyrody mało znanych obszarów położonych między Irkuckiem i Władywostokiem. Prowadzone przez pionierskie badania fizjograficzne Bajkału zostały docenione przez Carskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, które przyznało im medale za prace i publikacje (nadal posiadające dużą wartość naukową).

Po powrocie z zesłania Wiktor Godlewski osiadł w Smolechach koło Ostrowi Mazowieckiej, łącząc administrowanie majątkiem ziemskim z pracą naukową i działalnością społeczną. Jedną z jego ostatnich inicjatyw było utworzenie Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (obecnie Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej).

W roku 1992 z inicjatywy Romana Świerżewskiego – ówczesnego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach upamiętniono postać Wiktora Godlewskiego ustanawiając medal jego imienia. Co roku kapituła przyznaje maksymalnie 5 medali osobom i instytucjom, których działalność pozytywnie wpływa na stan polskiej przyrody i/lub odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu wiedzy przyrodniczej.

15 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego. Na uroczystości wręczenia medali obecni byli:

członkowie Kapituły Medalu im. Wiktora Godlewskiego:

zaproszenie na uroczystość przyjęli:

a także władze gminy Boguty-Pianki, pracownicy Lasów Państwowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół z gminy Boguty-Pianki,
uczniowie ze szkoły podstawowej w Bogutach-Piankach, przyjaciele laureatów oraz osoby od wielu lat wspierające GOKiS.

Witając zaproszonych gości Izabela Bogucka – dyrektor GOKiS przypomniała, że Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego - działająca nieprzerwanie od 30 lat – przyznała osobom i instytucjom działającym na rzecz przyrody łącznie 97 medali.
Jędrzej Drewnowski, wójt gminy Boguty-Pianki przybliżył dokonania Wiktora Godlewskiego jako postaci ważnej dla nauki polskiej oraz społeczności ziemi ostrowskiej.

Medal im. Wiktora Godlewskiego to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci wybitnego przyrodnika, który przyszedł na świat w naszej miejscowości i jest pochowany w na cmentarzu w Jasienicy. W ciągu 30 lat medale przyznano osobom i instytucjom, które na różnym polu, ale konsekwentnie i skutecznie realizują działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania postaw proekologicznych. Część laureatów jest zawodowo związana z szeroko rozumianą ochroną przyrody, pozostali to pasjonaci, którzy poświęcają swój czas, energię i umiejętności jako wolontariusze. W gronie laureatów znajdują się osoby znane z mediów np. fotografowie Wiktor Wołkow i Artur Tabor, autorzy książek i programów przyrodniczych Simona Kossak i Adam Wajrak, Andrzej Kruszewicz - dyrektor warszawskiego ZOO i twórca Ptasiego Azylu, ale są też naukowcy, pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele władz samorządowych i księża. Medalem im. W. Godlewskiego kapituła nagradzała muzea, nadleśnictwa, ogrody botaniczne, stowarzyszenia i fundacje. Wszystkie nagrodzone osoby i instytucje łączy dbałość o piękno i dobro przyrody, a medal jest symbolem doceniania ich wieloletniej pracy i dokonań

- mówił Jędrzej Drewnowski.

W jubileuszowym 30. roku działalności decyzją Kapituły medale otrzymali:

Medal dla Ośrodka „Sokolarnia” odebrali: Artur Gaweł - dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz sokolnicy: Kamil Borowski, Przemysław Łapiński i Dariusz Poznański. Medal dla Stowarzyszenia Ochrony Sów odebrał wolontariusz SOS Jerzy Sikorski.

Uroczystość zakończyła projekcja filmu Emiliana Sity „Dolina Bugu – ptaki widzą lepiej” i obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach-Buciach.

[polecane]23176609,23176473,23174325,23172115,23172511,23175653;1;[/polecane]

Hanna Chromińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.