Ostrołęka. Centrum Aktywności Seniorów już gotowe. Zobaczcie, jak wygląda odrestaurowany po dawnym kasynie budynek. 10.02.2022

Czytaj dalej
Fot. B. Dzwonkowska
Beata Dzwonkowska

Ostrołęka. Centrum Aktywności Seniorów już gotowe. Zobaczcie, jak wygląda odrestaurowany po dawnym kasynie budynek. 10.02.2022

Beata Dzwonkowska

Centrum Aktywności Seniorów mieści się w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego 4. Dawniej było tu kasyno. Budynek został gruntownie wyremontowany i zmodernizowany i ma teraz służyć organizacjom pozarządowym.

Z inicjatywy prezydenta Łukasza Kulika powstało pierwsze w Ostrołęce Centrum Aktywności Seniorów – miejsce zaprojektowane i stworzone z myślą o ostrołęckich seniorach. Oficjalna prezentacja budynku odbyła się 10 lutego.

Prezydent Łukasz Kulik podkreślił, że bardzo ważny jest aktywny tryb życia seniorów, którzy na emeryturze w końcu mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Słyszałem, że nasi ostrołęccy seniorzy z niecierpliwością czekali na powstanie tego miejsca. Ja również! Cieszę się, że udało nam się zrealizować plan, który powstał w mojej głowie jeszcze zanim zostałem prezydentem. Dziś odebraliśmy od wykonawcy klucze do pierwszego w Ostrołęce budynku, które powstało z myślą o naszych seniorach - Centrum Aktywności Seniorów. Przebudowaliśmy nieużytkowany od lat budynek po tzw. Kasynie. Wyremontowaliśmy go od podstaw i tak powstało wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych osób: seniorów, organizacji senioralnych, kombatanckich i wielu innych. Wszyscy wiemy, że bardzo ważny jest aktywny tryb życia seniorów. A na emeryturze w końcu mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji

i- komentuje prezydent Łukasz Kulik.

O inwestycji opowiedział Andrzej Piersa z Urzędu Miasta. Głos zabrał, w imieniu wojewody mazowieckiego, Marcin Grabowski, który pogratulował miastu inwestycji, a seniorom życzył, aby to miejsce tętniło życiem.

Zaproszeni goście obejrzeli budynek. Teraz przyjdzie czas na jego wyposażenie.

Chcemy najpierw spotkać się z seniorami i innymi organizacjami, które będą tutaj miały swoją siedzibę i razem z nimi ustalić co jest potrzebne. Oczywiście znajdą się tu urządzenia rtv i małe agd, meble- mamy na ten cel przeznaczone pieniądze, ale chcemy, żeby sami korzystający określili swoje potrzeby

- wyjaśnił Łukasz Kulik.

Zapowiedział, że w CAS będą pracować na etacie przynajmniej dwie osoby.

Chcemy, aby Centrum było zawsze otwarte. Myślimy na przykład o zatrudnieniu animatorów, chcemy bowiem wykorzystać świetlicę na zajęcia również dla dzieci. Aż się prosi, aby prowadzić tu różne zajęcia, typu fitness. Możliwości jest bardzo dużo i na pewno powoli ustalimy zakres działania Centrum

- zapewnił prezydent.

Ostrołęka. Centrum Aktywności Seniorów. Jak przebiegał remont?

Remont był gruntowny i obejmował m.in. przygotowanie procesu inwestycyjnego pod realizację zadania, wykonanie na bazie warunków technicznych przyłącza ciepłowniczego przez gestora sieci Energa Ciepło Ostrołęka, wykonanie węzła cieplnego oraz przygotowanie audytu energetycznego, na bazie którego została wykonana dokumentacja projektowa na termomodernizację obiektu.

Wykonano także dokumentację projektową na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, przebudowę budynku, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji oświetleniowej i gniazd, montaż instalacji niskonapięciowej (p.poż i antywłamaniowej), demontaż i montaż nowej instalacji c.o i wod-kan. oraz klimatyzacji wybranych pomieszczeń.

Przygotowano również zasilanie elektryczne pod planowany montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonano wewnętrzną stolarkę i ślusarkę drzwiową, nowe okna piwniczne, balustrady i infrastrukturę techniczną wewnątrz obiektu. Obiekt ma nowe panele podłogowe i posadzki z płytek gresowych, podwieszane sufity i nowe parapety. Pomalowano ściany, a piwnica budynku została przystosowana na potrzeby archiwum urzędu miasta.

Zamontowano dźwig osobowy elektryczny, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, utworzono parking i zagospodarowano teren na zewnątrz budynku. Budynek przeszedł termomodernizację.

Koszt inwestycji to 3 318 469,71 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 510 591,36 zł. Obiekt odremontowało Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt.

Trochę historii o nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego 4

Miasto Ostrołęka na podstawie umowy zamiany z dnia 5 czerwca 2014 r. (akt notarialny rep.A Nr 3098/2014) stało się właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego 4. Zamiany dokonano ze Skarbem Państwa na nieruchomość, która stanowiła własność Miasta Ostrołęki (działka 51980/5) poł. w rejonie ul. Goworowskiej – Korczaka, gdzie obecnie ma swoją siedzibę Komenda Miejska Policji.

Budynek przy Bogusławskiego 4 usytuowany jest na działce 21607/1 o pow. 0,1238 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 1218 m2. Część budynku stanowiła powierzchnię administracyjno-biurową, natomiast część użytkowana była przez Gospodarstwo Pomocnicze KWP KASYNO, które zostało zlikwidowane 30 czerwca 2010 r. na podstawie zarządzenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Pierwotnie nieruchomość położona przy Bogusławskiego była przekazana na rzecz Policji decyzją Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 sierpnia 1976 r. Wówczas została przekazana nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym o pow. użytkowej 612,40 m2. W latach 1985 - 1988 dokonana była modernizacja nieruchomości poprzez nadbudowę budynku.

Cała nieruchomość obejmująca budynki położone przy ul. Kościuszki, jak i budynek przy ul. Bogusławskiego była objęta trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W związku z budową nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Korczaka, nieruchomość ta stała się zbędna dla potrzeb policji. Dlatego też, na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Policji decyzją Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2012 r. został wygaszony trwały zarząd dla nieruchomości poł. przy ul. Bogusławskiego 4, która wówczas stanowiła własność Skarbu Państwa. Nieruchomość ta została wpisana do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

Po wpisaniu nieruchomości do zasobu, dokonano oględzin nieruchomości. W opisie technicznym budynku stwierdzono, że należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną we wszystkich branżach. Budynek wymaga kapitalnego remontu z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych przyszłego użytkownika obiektu. Miasto Ostrołęka, nie będąc jeszcze właścicielem nieruchomości w lutym 2013 roku z własnych środków budżetu poniosło koszty na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem (kwota 58 056 złotych).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” (Uchwała Rady Miasta Ostrołęki Nr 478/2021 z dnia 30.09.2021r.) dla obszaru, na którym znajduje się min. nieruchomość położona przy ul. Bogusławskiego 4 , ustalono przeznaczenie podstawowe usług publicznych z zakresu oświaty, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, kultury, sportu i rekreacji, a także administracji.

[polecane]19879185,22494905,22494667,22492969,22492351,22492181;1;[/polecane]

Beata Dzwonkowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.