Ostrołęka walczy o wojsko z Ostrowią

Czytaj dalej
Piotr Ossowski

Ostrołęka walczy o wojsko z Ostrowią

Piotr Ossowski

Czy batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Ostrołęce - w Wojciechowicach, w części ZSZ nr 2? MON ogląda, analizuje, planuje, ale decyzji jeszcze nie podjęło...

Około 300 osób zgłosiło w ostrołęckiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wciąż toczy się walka o to czy w Ostrołęce powstanie batalion WOT.

Batalion oznacza korzyści

Niedawno przysięgę wojskową złożyli żołnierze WOT w trzech województwach - podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Czyli na ścianie wschodniej, takie bowiem było założenie tworzenia jednostek WOT - w poszczególnych województwach - ze wschodu na zachód. Tak więc w następnej kolejności - zgodnie z założeniami jeszcze w tym roku, choć możliwe jest pewne opóźnienie - jednostki WOT miałyby powstać na Mazowszu. Tu - w odróżnieniu od pozostałych województw mają powstać dwie brygady WOT. Znamy już ich lokalizacje, to Radom i Ciechanów. Ostrołęka podlegać będzie właśnie pod Ciechanów.

Niższą formą struktury WOT jest batalion. Na razie nie wiadomo dokładnie ile ich będzie na Mazowszu, zakłada się, że 7-8. Władze samorządowe, wojsko, ale także ostrołęcki poseł PiS od dawna zapowiadają, że jeden z nich ulokowany zostanie w Ostrołęce.

Tyle, że chętnych jest wielu, bo wojsko to oczywiste korzyści. Jeśli w Ostrołęce powstałby batalion wojsk obrony terytorialnej w sztabie pracowałoby, na etatach, około 100 osób - żołnierzy i cywilnych pracowników wojska. Samych żołnierzy obrony terytorialnej byłoby kilkuset. Oczywiście - taka jest specyfika WOT - nie byliby skoszarowani na miejscu na stałe. Często by się tu jednak pojawiali. Szkolenie żołnierzy WOT zakłada ćwiczenia przez weekend w miesiącu i jedne większe ćwiczenia w ciągu roku.

W oczekiwaniu na decyzję

Wiele osób już odtrąbiło „ściągnięcie wojska do Ostrołęki”. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła.

- Bardzo bym chciał ogłosić, że batalion Wojsk Obrony Terytorialnej będzie ulokowany w Ostrołęce, ale niestety cały czas czekamy na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej - mówi ppłk Krzysztof Gemza, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce.

Potwierdza to rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak. A także to, że Ostrołęka w walce o batalion WOT rywalizuje z Ostrowią Mazowiecką, a ściślej - z podostrowskim Komorowem.

- Obie lokalizacje są brane pod uwagę. Jesteśmy obecnie w końcowym etapie prac planistycznych, wynikiem których będzie ostateczny wybór miejsca dyslokacji jednostki. Do chwili obecnej w obydwu lokalizacjach zostały przeprowadzone rekonesanse. Jeśli chodzi o Ostrołękę, to władze miasta zaproponowały pewne rozwiązanie, ale na tym etapie decyzja dotycząca wyboru miejsca dyslokacji jednostek WOT nie została jeszcze podjęta - informuje ppłk Marek Pietrzak.

Dlaczego akurat w Ostrołęce?

Nie jest tajemnicą, że batalion WOT w Ostrołęce powstałby w Wojciechowicach - w części budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

W Ostrołęce wszyscy czekają na korzystną decyzję MON. Ppłk Gemza wymienia argumenty, które - jego zdaniem - powinny przekonać decydentów.

- Założeniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest, jak wynika nawet z nazwy, działanie obronne w najbliższej okolicy. A właśnie w Ostrołęce mamy ważne węzły komunikacyjne, mosty, mamy też obiekty strategiczne, myślę przede wszystkim o już działającej elektrowni i tej, która ma być budowana - mówi ppłk Gemza.

Mamy też, co nie powinno być bez znaczenia, klasy mundurowe, także w ZSZ nr 2.

I jeszcze coś - chętnych do wstąpienie do WOT w Ostrołęce nie brakuje. Obecnie w WKU (obejmuje swoim obszarem powiaty: ostrołęcki, makowski i przasnyski) jest około 300 deklaracji wstąpienia do WOT.

- To wstępne deklaracje, wkrótce będą one weryfikowane, kandydaci będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty i przejść proces rekrutacji - mówi ppłk Gemza.

I tłumaczy, że ten zależy także od wskazania miejsca ulokowania batalionu. Kandydat na żołnierza WOT musi bowiem wiedzieć, gdzie będzie dowództwo jego jednostki. Możliwy jest scenariusz, że mieszkańcy Ostrołęki i powiatu nie zdecydują się na służbę w WOT, jeśli nie będzie jednostki w Ostrołęce.

- To zaplecze osobowe także może być argumentem za lokalizacją batalionu WOT w Ostrołęce - podkreśla szef WKU. - Nie znam dokładnych statystyk innych komend uzupełnień, ale my od zawsze byliśmy w czołówce jeśli chodzi o kandydatów do wojska - dodaje.

Jeden duży atut Ostrowi

To wszystko argumenty „za Ostrołęką”. A jakie atuty ma Ostrów. Jeden, ale za to podstawowy - w Komorowie już istnieje jednostka wojskowa. Czy to zaważy na decyzji MON? Odpowiedź - jak zapewnia rzecznik dowództwa WOT - już wkrótce.

A kim są kandydaci na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy tych około 300 chętnych pozwala już wyrobić pogląd kto chce zostać żołnierzem WOT? I jakie są jego motywacje?

- Jeśli chodzi o kandydatów to mamy cały przekrój społeczeństwa - zapewnia ppłk Gemza - Są to i żołnierze rezerwy, a także młodzi mężczyźni po kwalifikacji wojskowej, którzy nie byli w wojsku. Wśród tej liczby jest też kilkanaście pań. A jakie są ich motywacje? Nie prowadzimy pod tym względem żadnych analiz, ale z rozmów z nimi wynika, że także bardzo różne.

Jedni podkreślają, że tutaj mieszkają i chcą bronić swojej małej ojczyzny; inni podkreślają, że to dla nich okazja na aktywne spędzanie wolnego czasu; jeszcze inni po prostu interesują się wojskiem i wojskowością i chcą się w tej dziedzinie uczyć i szkolić.

Z pewnością nie bez znaczenia może być tu także aspekt ekonomiczny. Żołnierze WOT dostawać będą comiesięczne wynagrodzenie. Nie takie, żeby dało się z niego utrzymać, ale dodatek do pensji jest całkiem motywujący. Złośliwi już nazywają żołnierzy WOT, żołnierzami „500 plus”, bo właśnie około 500 zł wynosić będzie to wynagrodzenie - 300 zł za tak zwaną gotowość bojową i od 200 zł (wyżsi stopniem dostaną więcej) za dwa dni ćwiczeń w miesiącu.

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej

Żeby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej trzeba mieć obywatelstwo polskie, nie jest to służba tylko dla młodych ludzi - dolna granica to 18 lat, górna - 55 w korpusie szeregowych i 63 lata w korpusie oficerów i podoficerów. Żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej może zostać osoba niekarana.

Wymagania dotyczące wykształcenia: wyższe na stanowiska służbowe w korpusie oficerów, średnie w korpusie podoficerów i co najmniej podstawowe w korpusie szeregowych. Wszelkie informacje dotyczące naboru do WOT można znaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej (zakładka Obrona Terytorialna).

Wszelkimi informacjami i pomocą służy też Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, tel:; 261 384 435, 261 384 434 i 261 384 430.

Piotr Ossowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.