Rzekuń. Wójt oskarżony. Bartosz Podolak usłyszał zarzuty dotyczące przetargu na budowę żłobka

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Piotr Ossowski

Rzekuń. Wójt oskarżony. Bartosz Podolak usłyszał zarzuty dotyczące przetargu na budowę żłobka

Piotr Ossowski

Śledztwo w tej sprawie – zakończone aktem oskarżenia przesłanym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – prowadziła Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.

Śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy przetargu na budowę żłobka samorządowego w Rzekuniu. W przetargu na to zadanie wystartowało (i wygrało) konsorcjum firm z Warszawy – 2K Serwis i N.T.I. Nowoczesne Techniki Izolacyjne.

Jakich nieprawidłowości doszukała się w tym postępowaniu prokuratura? Zapytaliśmy o to w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, gdzie trafił już akt oskarżenia:

Sąd Rejonowy w Ostrołęce II Wydział Karny uprzejmie informuje, że Pan Bartosz Podolak jest oskarżony o to, że: w dniu 18 lipca 2019 r. w Rzekuniu, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, będąc funkcjonariuszem publicznym – Wójtem Gminy Rzekuń, działając jako kierownik zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”, będąc również uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, złożył fałszywe pisemne oświadczenie w którym podał, że nie pozostaje w stosunku powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z członkiem organu zarządzającego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, co nie polegało na prawdzie, gdyż w rzeczywistości G.Ch. Wiceprezes Zarządu N.T.I. Nowoczesne Techniki Izolacyjne sp. z o.o. z/s w Warszawie, biorącej udział w postępowaniu, jest bratem jego żony (szwagrem), co winno skutkować wyłączeniem go od udziału w postępowaniu, w związku z czym nie dopełnił on swoich obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego – poinformowano nas w SR w Ostrołęce.

Wójt Podolak został oskarżony o czyn z art. 231 kodeksu karnego, w zbiegu z art. 233 kodeksu karnego.

Przytoczmy te artykuły:

Art. 231 KK - Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 233 KK - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

To nie pierwsze zarzuty. Wcześniejsza sprawa umorzona

To nie pierwsze problemy wójta Rzekunia z prokuraturą. Przypomnijmy, że w styczniu 2021 roku Bartosz Podolak został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tamta sprawa – już zamknięta – zakończyła się umorzeniem postępowania po przedstawieniu wójtowi zarzutów.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy obie sprawy łączy nie tylko osoba wójta, ale także osoby, z której zawiadomienia oba postępowania zostały wszczęte. Podobnie jak w przypadku umorzonego już postępowania, tak i w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy przetargu na budowę żłobka, pierwotnie prokurator umorzył postępowanie. Zostało ono jednak wznowione i ostatecznie zakończone aktem oskarżenia.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej sprawy, wójt Podolak podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

Wójt opublikował w swoich mediach społecznościowych obszerne oświadczenie:

Szanowni Mieszkańcy,

Od czterech lat dbam o to, by nasz samorząd był bliski mieszkańcom, transparentny i przyjazny. W związku z tym, przynajmniej częściowo, w zakresie, w którym mogę chciałbym poinformować Państwa o sprawie zarzutów, które zostały mi przedstawione przez prokuraturę rejonową w Przasnyszu.

14 grudnia 2021 roku zostałam wezwany na spotkanie z Panem prokuratorem prokuratury rejonowej w Przasnyszu, gdzie dowiedziałem się o kolejnym postępowaniu, które tym razem dotyczyło żłobka samorządowego w Rzekuniu. Piszę kolejnym ponieważ na wniosek jednej osoby takich postępowań było co najmniej 4, tylko przy tej jednej inwestycji. Podczas przesłuchania złożyłem bardzo szczegółowe i obszerne wyjaśnienia, złożyłem również wnioski dowodowe, które zostały uwzględnione.
Poinformowałem też Pana prokuratora, że zależy mi na dogłębnym i szczegółowym wyjaśnieniu sprawy.

W tym miejscu chcę mocno zaznaczyć, że nigdy nie działałem na szkodę Gminy czy interesu publicznego. Kilkukrotnie prowadzone śledztwa czy dochodzenia zarówno w sprawie mojej działalności przy tej konkretnej inwestycji czy też wielu innych nie potwierdziły złożonych na mnie donosów.

W związku z tą sprawą, chciałbym Państwu nakreślić kilka faktów, które sami Państwo ocenią:
1. Donos został złożony przez mieszkańca, byłego już samorządowca, który pomówił mnie dwa lata temu o wręczenie mi korzyści majątkowej – sprawa została wyjaśniona, zostałem uniewinniony,
2. Osoba, która złożyła donos do prokuratury jest skazana prawomocnym wyrokiem sądowym,
3. Ta sama osoba rozpowszechniła na terenie gminy Rzekuń nieprawdziwe informacje na mój temat, pomawiając mnie w ten sposób. Obecnie założyłem sprawę sądową, która jest w toku,
4. Osoba ta systematycznie składa zawiadomienia do prokuratury i wszelkich możliwych instytucji na działalność mojej osoby jak również jednostek mi podległych. We wszelkich sprawach składamy wyjaśnienia i przedkładamy dokumentację. Wszystkie sprawy zostały rozstrzygnięte na korzyść Gminy,
5. Art. 241 kodeksu karnego uniemożliwia mi na obecnym etapie ujawnianie jakichkolwiek informacji o faktach związanych z przedmiotem postępowania przygotowawczego.
Nie naruszając powyższego zakazu mogę jedynie stwierdzić, że w toku tego postępowania, również „w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy” prokurator prowadzący śledztwo podjął decyzję o umorzeniu postępowania przeciwko mnie. Wobec tak odmiennych ocen tego samego zdarzenia wyrażonych przez prokuratorów tej samej jednostki Prokuratury, pozostaje mi oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd,
6. Żłobek samorządowy w Rzekuniu to inwestycja, która znalazła się w moim programie wyborczym. Wykonaliśmy ją bardzo szybko bo już po roku działalności obecnej kadencji. Otrzymaliśmy ponad
2 200 000 zł dofinansowania z UE. Za tę inwestycję otrzymaliśmy pierwszą w historii Gminy Rzekuń nagrodę międzynarodową oraz wiele nagród ogólnopolskich. Obecnie na miejsce w żłobku oczekuje ponad 30 maluchów, co pokazuje jak ważne i potrzebne było wybudowanie tego obiektu.
Organy ścigania zareagowały na otrzymane zgłoszenie, a moim obowiązkiem jest po raz kolejny sprawę wyjaśnić. Będę dążył do tego, by zrobić to jak najszybciej. Nie zostały na mnie nałożone żadne obostrzenia.
Kończąc chciałbym gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają mnie w różnoraki sposób. Wyrazy wsparcia motywują mnie do dalszego działania i dodają mi sił.

Tymczasem przypomnijmy okoliczności już umorzonego śledztwa:

Sprawa dotyczyła okresu, w którym Bartosz Podolak był dyrektorem Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie.

W toku podjętych czynności ustalono, że podejrzany w 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Urzędzie Gminy w Lelisie. W tym czasie przeprowadzany był remont pomieszczeń pozostających w dyspozycji Centrum Kultury. „Gratyfikację” majątkową w wysokości 10.000 zł podejrzany przyjął w zamian za zlecenie przeprowadzenia remontu – poinformowała wówczas prokuratura.

Czytaj: Wójt gminy Rzekuń zatrzymany przez CBA. Chodzi o podejrzenie wzięcia łapówki!

Pół roku później sprawa została przez samą prokuraturę… umorzona.

- Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko Bartoszowi P. W toku śledztwa, po przedstawieniu zarzutów Bartoszowi P., pojawiły się nie dające się usunąć wątpliwości co do przyjęcia przez niego korzyści majątkowych w wysokości 10 000 zł w związku z pełnieniem przez podejrzanego funkcji publicznej – dyrektora Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie przy rozliczaniu prac remontowych budynku Centrum.

Postępowanie zostało umorzone 14 czerwca 2021 roku wobec niepopełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu z art. 228, par. 1 kodeksu karnego

– poinformowała nas Edyta Łukasiewicz – rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Sprawę wówczas skomentował także sam zainteresowany.

- Cieszę się z pozytywnego rozstrzygnięcia tej sprawy. Od początku kategorycznie zaprzeczyłem tym pomówieniom oraz deklarowałem chęć jak najszybszego wyjaśnienia sprawy oraz pełną współpracę z Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce – napisał w mediach społecznościowych.

I dalej:

Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Rzekuń, Radnym Rady Gminy Rzekuń, Sołtysom i wszystkim pracownikom, którzy w tym trudnym momencie stanowili dla mnie duże wsparcie i pomoc. Na zakończenie dziękuje również organom ścigania za pełen profesjonalizm, który pozwolił na szybkie zakończenie sprawy.

Wójt Bartosz Podolak wyraził zgodę na publikację jego wizerunku i pełnego brzmienia nazwiska.

[polecane]23053277,23053519,23036357,23035499,23038489,23051279;1;Zobacz inne materiały z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego[/polecane]

Piotr Ossowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.