Strzelnica w Przyjmach - jednych cieszy, innych drażni

Czytaj dalej
Fot. Milena Jaroszewska
Milena Jaroszewska

Strzelnica w Przyjmach - jednych cieszy, innych drażni

Milena Jaroszewska

W Przyjmach działa strzelnica. Część mieszkańców wsi narzeka na hałas. Huk towarzyszący wystrzałom niesie się po całej wsi i jest to bardzo uciążliwe - mówią nam mieszkańcy.

Byliśmy w Przyjmach. We wsi znajduje się strzelnica otwarta (na świeżym powietrzu), otoczona nasypami ziemi (pełnią one rolę kulochwytu) oraz sosnami. Huk strzałów słychać przy sąsiednich domostwach.

- Są to strzały o różnym poziomie głośności, w zależności od kalibru broni i rodzaju naboju. Niektóre są bardzo głośne, jakby ktoś rzucał petardy. Od strzałów płoszą się zwierzęta, wybudzają się dzieci - denerwuje się jeden z mieszkańców.

- Huk niesie się po lesie, strzały słychać nawet 2-3 km dalej. Ludzie z pobliskich miejscowości pytali mnie, co to za hałas, bo słychać to nawet u nich. Gdyby ktoś chciał tu kupić działkę, na pewno w tej chwili już by tego nie zrobił - mówi kolejny mieszkaniec Przyjm (nazwisko do wiadomości redakcji).

Inny mieszkaniec zwrócił uwagę na to, że odkąd działa strzelnica, z okolicy wyniosły się bażanty i żurawie, które wcześniej można było tu spotkać.

Strzelnica działa głównie w weekendy. Są tu organizowane zawody, szkolenia.

- Wystrzały nie pozwalają nam odpoczywać nawet przy zamkniętych oknach. Strzelnica nie posiada ekranów dźwiękochłonnych. W bliskiej odległości znajdują się budynki mieszkalne i obszar Puszczy Białej włączony do sieci Natura 2000 - zwraca uwagę jeden z mieszkańców (nazwisko znane redakcji).

Sołtys Przyjm Wiesław Sowa mówi, że i do niego mieszkańcy skarżą się, że strzały słychać w ich domach. Podkreśla, że nie chodzi tu o rodzaj prowadzonej działalności, tylko o hałas.

- Wieś jest podzielona. Gdyby właściciel wygłuszył strzelnicę, nie byłoby problemu - uważa sołtys.

Strzelnica została uruchomiona po decyzji wójta gminy Ostrów Mazowiecka z maja 2020 roku. Zapytaliśmy o przeznaczenie terenu, na którym znajduje się strzelnica i czy wójt nie powinien zlecić kontroli obiektu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, z którego wynika, że działka, na której znajduje się strzelnica jest podzielona na części, a te są różnego przeznaczenia: to tereny zarówno usługowe, jak również, produkcyjne, leśne i produkcji rolnej. Zadaniem wójta jest tylko zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.

(…) Ustawa nie uzależnia zatwierdzenia regulaminu strzelnicy od spełnienia dodatkowych warunków. Wójt nie ma delegacji ustawowej do dokonywania kontroli obiektu - czytamy w piśmie z gminy.

- Moja strzelnica spełnia wszystkie niezbędne wymogi prawne. (...)

I tak - strzelnica posiada pozytywną decyzję wójta, która zatwierdza regulamin strzelnicy, co pozwala jej legalnie działać. Jest to strzelnica otwarta, nie ma na niej żadnej budowli, w związku z czym zgoda nadzoru nie była konieczna

- mówi nam Kamil Rosiak, właściciel strzelnicy w Przyjmach.

Dodaje, że w przepisach nie ma wytycznych co do wysokości kulochwytu, bo strzelnica ma być wykonana tak, by pocisk nie wyleciał poza jej teren.

- Natomiast jeśli chodzi o wygłuszenie to jest taka możliwość, ale muszę mieć pewność, że wszelkie działania utrudniające prowadzenie działalności zostaną zaprzestane - mówi o skarżących się mieszkańcach.
Otrzymaliśmy również kilka telefonów od osób, które są zadowolone, że w ich miejscowości powstała strzelnica:

- Wcale nie ma takiego huku, dla mnie nie jest to uciążliwe. Młodzież tam chętnie chodzi, mają co robić - uważa pan Józef mieszkający w bliskim sąsiedztwie strzelnicy.

- Sam okazjonalnie korzystam z tej strzelnicy, mi ona nie przeszkadza - mówi inny mieszkaniec (nazwisko do wiadomośći redakcji.)

Mieszkam niedaleko, nie przeszkadzają mi strzały, nie są uciążliwe, to promocja dla wsi

- uważa jedna z mieszkanek.

W internecie można znaleźć film nagrany przez właściciela strzelnicy w Przyjmach, na którym dokładnie tłumaczy jak otworzyć strzelnicę w 7 dni. „Nie ma pozwolenia na strzelnicę, nie ma zgody na strzelnicę, nikt nie może dać nam zgody i jednocześnie nikt nam nie może odebrać zgody na strzelnicę.” - mówi. Radzi też, co zrobić gdy przeszkadza nam hałas ze strzelnicy - zamknąć okno.

W poszukiwaniu informacji dotyczących strzelnic w Polsce trafiliśmy na kilkanaście wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczących podobnych spraw. Najistotniejsze wydaje się być uzasadnienie do jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który brzmi:

„Uruchomienie strzelnicy nie zawsze wiązać się musi z koniecznością wykonania określonych robót budowlanych, w szczególności polegających na budowie budynków lub innych obiektów budowlanych. Nie zawsze także wymagać będzie zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu budowlanego. (…) W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych czy zmiany sposobu użytkowania obiektu, inwestor planujący uruchomienie strzelnicy zobowiązany będzie do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń lub do dokonania określonych czynności, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych lub przystąpienie do użytkowania obiektu.”

O tym, czy strzelnica w Przyjmach jest obiektem budowlanym, zdecyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który 21 września ma przeprowadzić jej kontrolę. Natomiast jeśli chodzi o hałas - kontrolę również może przeprowadzić organ administracji właściwy w sprawie ochrony środowiska.

Do sprawy wrócimy.

Milena Jaroszewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.