Świadczenia postojowe dla emerytów. Niektórzy mogą dostać dodatkowo nawet ponad 2 tysiące złotych do emerytury

Czytaj dalej
Fot. Archiwum
Urszula Sobol

Świadczenia postojowe dla emerytów. Niektórzy mogą dostać dodatkowo nawet ponad 2 tysiące złotych do emerytury

Urszula Sobol

Emeryci, którzy są zatrudnieni jednocześnie w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie, mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia postojowego. Oprócz emerytury mogą otrzymać dodatkowo 2080 złotych.

- Jeśli m.in. emeryt zawarł umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę jego przychodów - wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim. - Świadczenie dotyczy osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Ze świadczenia cieszy się mnóstwo emerytów, którzy dorabiali sobie do emerytury, a z powodu epidemii koronawirusa dochód ten nie był możliwy.

- O dodatkowych pieniądzach m.in. dla emerytów dowiedziałam się kilka dni temu - opowiada pani Halina z Rzeszowa. - Razem z mężem żyjemy ze skromnych, najniższych emerytur. Mąż zawsze coś sobie dorobił na umowę zlecenie, ale przez epidemię siedział w domu.

Emeryci mogą otrzymać nawet 2080 złotych

Świadczenie to dotyczy umów zawartych przed 1 kwietnia 2020 roku. Przyznawane jest wtedy, gdy emeryt nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

- Skorzystać ze wsparcia możesz wtedy jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów - podkreśla rzecznik. - Świadczenie przysługuje również wtedy kiedy przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Abyś otrzymał świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-C).

Więcej informacji można uzyskać w każdej placówce ZUS.

Urszula Sobol

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.