Tobolice: skład węgla burzy w sąsiadce krew

Czytaj dalej
Fot. Iza Ossowska
Izabela Ossowska

Tobolice: skład węgla burzy w sąsiadce krew

Izabela Ossowska

Tobolice, gm. Rzekuń Ten skład węgla jest dla nas uciążliwy - skarży się Justyna Filipkowska. Urzędnicy (i właściciel składu): wszystko jest w zgodzie z przepisami.

Myślałam, że sąsiad zbudował dom, żeby w nim spokojnie mieszkać. Tymczasem niedawno uruchomił tam skład węgla, złomu, ziemi, kostki brukowej i nie wiem czego jeszcze. Czasem jeździ tam koparką do godz. 22.00 i przerzuca te materiały. Odkąd to się zaczęło, nie mieszkamy już w zacisznym miejscu. Czyżby to była samowola budowlana? Z tego co wiem, na tej działce nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej - mówi Justyna Filipkowska z Tobolic, której działkę od wyżej wymienionej oddziela mały lasek.

Pani Justyna o zbadanie sprawy poprosiła pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce.

My także poprosiliśmy urzędników o odniesienie do problemu Czytelniczki na naszych łamach. Prosiliśmy o wyjaśnienie, czy na taką działalność pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce (przekazujące sprawę według właściwości), dotyczące zgłoszenia mieszkańca miejscowości Tobolice, celem sprawdzenia pod kątem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składu węgla znajdującego się w Tobolicach - informuje Bożena Jaskólska, sekretarz gminy Rzekuń. - Poruszony został również temat negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zanieczyszczanie pyłem węglowym budynków oraz pobliskiej zieleni. Pracownik zajmujący się ochroną środowiska udał się na miejsce celem ustalenia stanu faktycznego. Z wizji w terenie nie wynikało, aby pył węglowy wydostawał się poza teren działki, na której prowadzony jest skład węgla. Ponadto do dnia dzisiejszego nikt z okolicznych mieszkańców nie zgłosił podobnej uciążliwości. W związku z powyższym nie zachodzą tu przesłanki nadmiernego oddziaływania na środowisko - dodaje.

W ocenie WIOŚ „sprawa ma charakter ochrony interesu indywidualnego skarżącego i wyczerpuje dyspozycję art. 323 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska”.

Sekretarz gminy wyjaśniła, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń dla działki, na której prowadzony jest skład węgla, przewidziano zagospodarowanie oznaczone symbolem MU, czyli jest ono przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

- Na terenie MU dopuszcza się lokalizację: obiektów i usług łączonych z funkcją mieszkaniową (w budynkach wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne) lub na odrębnych działkach jako samodzielne usługi nieuciążliwe. Uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych nie może wykraczać poza granice własności - podkreśla Bożena Jaskólska.

Urząd wystosował także prośbę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Ostrołęce o sprawdzenie legalności i zgodności prowadzonej działalności z pozwoleniem na budowę.

Inspektorat, po przeprowadzeniu oględzin, odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Pani Justyna nie zamierza tak tego zostawić.

- Odwołałam się do nadzoru budowlanego w Warszawie. Ta działalność jest uciążliwa, a uciążliwość wykracza poza działkę. Poza tym na podniesienie gruntu i wagę towarową trzeba mieć pozwolenie. Nie jestem pewna, czy właściciel działki takowe posiada - mówi.

Właścicielem tej posesji jest Stanisław Wyrębek.

- Ta działalność nie jest uciążliwa. Węgla nie mam tu dużo, jest dobrze zabezpieczony i przykryty. Nie wykluczam, że w związku z pomówieniami z ust tej pani wystąpię na drogę sądową - powiedział nam.

Izabela Ossowska

Ryszard Kapuściński uważał, że być reporterem to przede wszystkim szanować drugiego człowieka, cenić prywatność, osobowość oraz wartości, które on wyznaje. Życie oraz owoce jego pracy zależą przecież od tego, co usłyszy, od tego, co inni dla niego zrobią. Takimi m.in. wartościami staram się kierować na co dzień również ja. W zawodzie jestem od 10 lat. Moimi zawodowymi "konikami" są: służba zdrowia, edukacja, tematy społeczne oraz wszystko, co związane jest z publikowaniem treści online.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.