Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie obchodzi 70-lecie

Czytaj dalej
Fot. Hanna Chromińska
Hanna Chromińska

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie obchodzi 70-lecie

Hanna Chromińska

15 listopada 2021 r. obchodzimy święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego oraz jubileusz 70-lecia istnienia ośrodka.

W roku 1918 w odrodzonej Polsce na potrzeby wojskowej kartografii utworzono Oddział Geograficzny w Sztabie Generalnym WP oraz sekcję topograficzną w Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w lutym 1919 roku powołano Instytut Wojskowo-Geograficzny (w 1921 r. przekształcony w Wojskowy Instytut Geograficzny i przywrócony do działalności 7 czerwca 1945 r.). 15 listopada 1951 r. powołano 22 Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny. W roku 1953 zmieniono jego nazwę na 22 Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.

W 70. rocznicę działalności o jednostce opowiada dowódca ośrodka płk mgr inż. Leszek Iwaniec:

22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny Komorowie to najstarsza i największa wojskowa jednostka geograficzna w kraju oraz główny ośrodek o specjalizacji kartograficznej. Ośrodek opracowuje i drukuje mapy dla całych Sił Zbrojnych, a także na użytek wojsk sojuszniczych.

Pomimo rozwoju i wszechobecności systemów nawigacyjnych mapa nadal stanowi niezbędne narzędzie w rękach żołnierza lub jego dowódcy, dlatego musi być dokładna i wiarygodna. O szczególnej roli mapy wojskowej stale przypomina mi znajdująca się w moich zbiorach mapa Ostrowi z 1878 roku, na której przedstawiono wiernie siatkę ulic miasta (pokrywającą się w znakomitej większości z obecnym układem), ale zamieniono orientację. Według jednej opinii jest to dowód na błąd kreślarza, który omyłkowo oznaczył kierunki świata, a według innej jest to próba wprowadzenia w błąd niepowołanego użytkownika.

22. WOK specjalizuje się w wykonywaniu opracowań kartograficznych, zbieraniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o terenie, aktualizacji map oraz ich druku.

Powstanie każdej mapy jest procesem żmudnym i pracochłonnym. Pierwszym etapem jest zebranie i przetwarzanie informacji o terenie. W przypadku map na potrzeby wojska potrzebujemy dodatkowych informacji, które nie są zwykle umieszczane na mapach drogowych czy turystycznych. Są to m.in. dane o drogach, ich szerokości, typie pobocza, materiale z jakiego zostały wykonane, nośności i szerokości mostów, wysokości wiaduktów. Nanoszone są także informacje dotyczące np. głębokości rzek, szerokości ich koryta, prędkości wody, rodzaju dna, najczęstszych gatunków drzew w lesie, przebiegu linii energetycznych i kolejowych z zaznaczeniem szerokości torów, a w miejscowościach podawana jest przybliżona liczba ich mieszkańców i szczegóły na temat infrastruktury cywilnej – na przykład lokalizacja zakładów remontowych i energetycznych, liczba miejsc w hotelach i liczba łóżek w szpitalach.

Na podstawie zebranych informacji wykonujemy opracowania kartograficzne wojskowych map topograficznych i lotniczych, redagujemy je i aktualizujemy oraz przygotowujemy do druku. Muszę podkreślić, że mapy wojskowe opracowane są w układzie współrzędnych MGRS (Military Grid Reference System) wykorzystującym siatkę współrzędnych płaskich prostokątnych oraz odpowiednie oznaczenia literowo-liczbowe wspólne dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Przygotowując mapy 22 WOK uwzględnia ich wykorzystywanie w siłach zbrojnych do szkolenia i działania w polu przeznaczenie. Podstawowa mapa w skali 1:50 000 to dokładna mapa przeznaczona dla dowódców plutonów czy kompanii i wykorzystywana głównie w planowaniu na szczeblu taktycznym. Natomiast dla dowódców wyższego szczebla np. batalionów i brygad oraz w planowaniu taktyczno – operacyjnym i strategicznym praktyczniejsza jest mapa o mniejszej szczegółowości. Dla tej grupy wdrażamy wojskowe mapy topograficzne w skali 1:100 000.

Wytwarzane w 22. WOK mapy są wykorzystywane nie tylko przez polskich wojskowych, ale także przez armie sojuszników z NATO np. ćwiczących na polskich poligonach. Z map terenu misji powstałych w Komorowie korzystali także polscy żołnierze w Afganistanie i Iraku.

W zależności od przeznaczenia nasze mapy drukujemy na odpowiednio dobranych materiałach. Mapy dla żołnierzy na misjach lub operatorów sił specjalnych są sporządzane na specjalnym materiale, który nie odbija światła, jest wodoodporny, trudny do rozdarcia i w razie potrzeby może nawet służyć za przykrycie.

W Komorowie powstają także mapy dla Sił Powietrznych - mapy topograficzne z nałożoną na nie tzw. nakładką lotniczą obejmującą informacje ważne dla pilotów: korytarze powietrzne lotnictwa cywilnego, strefy wyłączone z lotów, lotniska, stałe strefy lotnictwa wojskowego, przeszkody lotnicze czyli każda konstrukcja o wysokości od 60 metrów, a także charakterystyczne punkty orientacyjne: główne drogi, fabryki, zakłady przemysłowe.

Obecnie większość stosowanych w wojsku systemów działa w oparciu o powstałe u nas mapy. Drukujemy także mapy lotnicze dla użytkowników cywilnych oraz mapy morskie.

[polecane]22184871,22187055,19879185,21878069,20837791,22145881;1;[/polecane]

Hanna Chromińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.