Piotr Samolewicz

Byłeś skazany w okresie PRL za działalność na rzecz niepodległości? Zgłoś się do Instytutu Pamięci Narodowej

Osoby pokrzywdzone za działalność na rzecz niepodległości Polski przez wymiar sprawiedliwości komunistycznej Polski, od jej początków do końca, mogą Fot. Domena publiczna Osoby pokrzywdzone za działalność na rzecz niepodległości Polski przez wymiar sprawiedliwości komunistycznej Polski, od jej początków do końca, mogą zgłaszać się o pomoc prawną do pionu śledczego IPN w Rzeszowie.
Piotr Samolewicz

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie (OKŚZpNP) apeluje do osób, które są pokrzywdzone wyrokami sądów w okresie PRL i kolegiów ds. wykroczeń z okresu stanu wojennego za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, aby zgłaszały się do Komisji po pomoc prawną.

Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego obowiązuje od 1991 r. i na jej mocy wiele osób samo dochodziło już swoich praw do rehabilitacji i odszkodowań przed sądami, ale są jeszcze takie, które nie skorzystały z uprawnień, jakie daje im ta ustawa. I do nich jest skierowany apel jednostki śledczej IPN w Rzeszowie.

- Od 2016 roku uprawnienie w zakresie występowania przed sądami na rzecz pokrzywdzonych przez sądy PRL i kolegia ds. wykroczeń ma prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I my pomagamy pokrzywdzonym dochodzić swoich praw – mówi naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie prokurator Beata Śmiechowska. – Po pierwsze, jeśli dojdzie do prawomocnego postanowienia sądu w tym zakresie, mówimy o rehabilitacji pokrzywdzonej osoby, a po drugie, taka osoba ma asumpt do tego, by w drugim procesie ubiegać się o odszkodowanie z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności – uzupełnia pani prokurator.

Osoby, które zechcą skorzystać z pomocy OKŚZpNP w Rzeszowie powinny przyjść do niej z jakimiś dokumentami uprawdopodabniającymi ich roszczenia. Takie uprawnienia mają też krewni osób nieżyjących.

Osoby pokrzywdzone proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie: telefonicznie 17 867 30 01; faks 17 867 03 02; pisemnie na adres 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18; mail: [email protected].

Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone.

Od czerwca 2016 r. do chwili obecnej prokuratorzy OKŚZpNP w Rzeszowie sporządzili łącznie 235 wniosków dotyczących 256 osób pokrzywdzonych wyrokami sądów w okresie PRL i kolegiów ds. wykroczeń z okresu stanu wojennego za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Piotr Samolewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.